Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sharda Europe, Sp. z o.o, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Rzgowskiej 276A
2) kontakt z administratorem pod adresem iod@shardagroup.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani wniosku o podjęcie działania (udzielenia informacji, realizacji zamówienia, odpowiedzi na zapytanie) i w celu umożliwienia prowadzenia korespondencji i / lub udzielenia odpowiedzi na maila
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty realizujące usługi podwykonawcze (księgowe, rozliczeniowe oraz informatyczne) na rzecz Administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w archiwum korespondencji o ile w wyniku zapytania nie zostaną podjęte dalsze działania (np. złożenie zamówienia)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania a w przypadku przetwarzania wymagającego udzielenia zgody także prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych - w zakresie w jakim zgoda była wyrażona. Informujemy ponadto że w przypadku cofnięcia zgody nie będzie to mieć wpływu na wcześniejsze przetwarzanie..
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia lub udzielenia informacji
KONTAKT
Sharda Europe Spółka z o.o.
95-200 Pabianice
ul. Rzgowska 276A
Tel: +48 42 656 86 66
Fax: +48 42 656 84 64
E-mail: poland@shardagroup.pl
Europejski Dział Sprzedaży
Przędzy i Tkanin
Tel: +48 42 656 86 61
E-mail: textiles@shardagroup.pl
www.shardagroup.pl
Biuro Tekstyliów Domowych
Tel: +48 42 656 86 51
E-mail: uniontex@uniontex.com.pl
www.uniontex.com.pl
www.pamotex.net


©2014 Sharda Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dbamy o Twoje dane osobowe.
Ogólne Warunki Sprzedaży
licznik odwiedzin:
0
9
2
2
7
1
5
Created by Active.pl